DỊCH VỤ

Khám điều trị*

 • Nội khoa
 • Ngoại khoa
 • Nha khoa
 • Phụ khoa
 • Tai – Mũi – Họng
 • Khám mắt – Đo thị lực
 • Nội soi Tai – Mũi – Họng
 • Nội soi tiêu hóa

Cận lâm sàng*

 • Siêu âm
 • X-Quang
 • Xét nghiệm

(*) Thực hiện kỹ thuật trong phạm vi Danh mục kỹ thuật theo Quyết định số 36/QĐ-SYT ngày 07/01/2019 của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Xem Danh mục kỹ thuật tại đây