Phương châm hoạt động

Olympus Gia  Mỹ luôn lấy bệnh nhân làm trung tâm (Patient First)

Olympus Gia Mỹ luôn đặt sức khỏe, quyền lợi và sự hài lòng của người bệnh là trung tâm trong mọi hoạt động dịch vụ y tế của mình, được minh chứng bằng việc liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ khám, tầm soát và chữa bệnh. Phòng khám luôn chú trọng phát triển chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ của phòng khám; tuân thủ Quy trình thực hiện an toàn cho người bệnh, và luôn nỗ lực giảm chi phí để phục vụ người bệnh ngày càng hiệu quả.

0903 65 7276